OUR INSTRUCTORS

Dr. Amrita Tandon

Dr. Ankita Kausal Kadam

Dr. Apoorva Pallam Reddy

Dr. Ashish Kale

Dr. Dipanjana Dutta

Dr. Erika Patel

Dr. Ma Shrutika M Thakkar

Dr. Mohit Saraogi

Dr. Molina Nayana Patel

Dr. Niharika Malohtra

Dr. Niket Patel

Dr. Parasuram Gopinath

Dr. Parikshit Tank

Dr. Puja Raja

Dr. Rajeev Agarwal

Dr. Ritu Hinduja

Dr. Rohan Palshetkar

Dr. Sheetal Sawankar

Dr.Saroj Agarwal